SPONSOR STRATEGICZNY

SPONSOR TYTULARNY

SPONSOR STRATEGICZNY

oblk_2023-24

SPONSORZY STRATEGICZNI

Do zobaczenia w sezonie 2022/23!

lip 31, 2022

Działając na podstawie pkt. 1.1. Warunków Otrzymania Licencji Okresowej Klubu w Rozgrywkach PZKosz w sezonie 2022/2023, po rozpatrzeniu wniosku klubu MMKS Katarzynki (Toruń) z dnia 27 czerwca 2022 Komisja Licencyjna PZKosz przyznaje licencję okresową klubu uprawniającą do udziału w cyklu rozgrywek Energa Basket Liga Kobiet klubowi MMKS Katarzynki (Toruń) w sezonie 2022/2023.

Podstawą prawną rozstrzygania w sprawie przyznania Licencji Okresowej Klubu (zwanej dalej Licencją) uprawniającej do gry w cyklu Energa Basket Liga Kobiet w sezonie 2022/2023 są Warunki Otrzymania Licencji Okresowej Klubu w sezonie 2022/2023, stanowiące załącznik do uchwały Zarządu PZKosz nr 272/2022 z dnia 13 czerwca 2022 r. (zwane dalej Warunkami). Klub wnioskujący o przyznanie Licencji zobowiązany był do przedłożenia do dnia 15 lipca 2022 roku wniosku wraz z szeregiem dodatkowych dokumentów określonych w pkt. 1.6. Warunków. Wnioskiem z dnia 27 czerwca 2022 roku klub MMKS Katarzynki (Toruń) (zwany dalej Klubem) wystąpił o przyznanie Licencji na grę w cyklu Energa Basket Liga Kobiet w sezonie 2022/2023. Wniosek był przedmiotem badania przez Komisję Licencyjną PZKosz (dalej zwaną Komisją).

Po analizie wniosku oraz jego uzupełnieniu na skutek wezwania, Komisja stwierdziła kompletność dokumentacji niezbędnej do otrzymania Licencji.